Heto

 

Heto ako ngayon
Naghihintay ng tinig
Mula sa Iyo, Panginoon
Buksan Mo ang aking pandinig

Nais kong malaman ang nasa puso Mo
Nais kong makita ang plinaplano Mo
Nais kong maging instrumento na siyang mangyari ‘to
Panginoon, heto na ang buhay ko

Heto ako ngayon
Alay ang aking mga mithiin
Buhayin Mo ang bawat awitin
Gawin Mong ang sa Iyo’y akin

Nais kong malaman ang nasa puso Mo
Nais kong makita ang plinaplano Mo
Nais kong maging instrumento na siyang mangyari ‘to
Panginoon, heto na ang buhay ko

Ang bawat pangarap na alay sa Iyo
Ay magpapakita ng kadakilaan Mo

Nais kong malaman ang nasa puso Mo
Nais kong makita ang plinaplano Mo
Nais kong maging instrumento na siyang mangyari ‘to
Panginoon, heto na ang buhay ko

Don't forget to show some love! ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s